Aktuální informace o vstupu na zimní stadion

Situace ohledně epidemie COVID-19 se bohužel nelepší a proto MZČR přichází s dalším zpřísněním podmínek.
Od pondělí 22.11.2021 je každý návštěvník zimního stadionu starší 12. let, povinen prokázat bezinfekčnost a to jedním ze způsobů dle mimořádných opatření MZČR:

 • Osoba s dokončeným očkováním:
  Osoba s certifikátem o provedeném očkování prokáže, že má minimálně 14 dnů dokončené očkování proti onemocnění covid-19.
 • Osoba s nedokončeným očkováním:
  Pokud byla osobě aplikována pouze jedna dávka vakcíny proti Covid-19 v případě dvou-dávkového schématu, či pokud u osoby bylo dokončeno očkování, avšak od dokončení očkování neuplynula v den vstupu na ZS doba 14 dní, prokáže tato osoba nedokončené očkování, a současně prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem.
 • Osoba, jež prodělala onemocnění Covid-19:
  Osoba prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a zároveň neuplynulo více než 180 dní.
 • Osoby s lékařským potvrzením o nemožnosti podrobit se očkování:
  Osoba se prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem, přičemž děti do dovršení 12 let věku svou bezinfekčnost prokazovat nemusí.
 • Po vstupu na Zimní stadion je povinné zakrývat si dýchací cesty respirátorem, např. FFP2, KN 95 vyjma pohybu na ledové ploše a pobytu na střídačkách v rámci sportovního výkonu.Za pravdivost předložených průkazů bezinfekčnosti a očkování zodpovídá v plném rozsahu předkladatel, viz. provozní a návštěvní řád zimního stadionu.Stejně jako vy, si i my přejeme, aby se situace ohledně COVID-19 zlepšila a mohli jsme nejen sportovat naplno a bez omezení.
  /zsrk ⛸⛸