Covid opatření platná od 01.11.2021

Dle aktuálně platných podmínek ministerstva zdravotnictví je vstup do vnitřních prostor sportoviště povolen na základě splnění a doložení jedné z níže uvedených podmínek
(mimo dětí do věku 12 let):

  • (a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem;
  • (b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) s negativním výsledkem;
  • (c) osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;
  • (d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 v uplynulých 180 dnech;
  • (e) ***osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování, jehož výsledek bude negativní;
  • (f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením.

Pro vstup rodinných příslušníků hráčů mládeže na trénink je nutné prokázat splnění jedné z výše uvedených podmínek trenérovi příslušné kategorie, při vstupu na zápasy mládeže pak pořadatelské službě.

Pro vstup za účelem pronájmu ledové plochy je nutné prokázat splnění jedné z výše uvedených podmínek na vrátnici ZS.

*** rychlý antigenní test (RAT) si musí návštěvník přinést, zimní stadion testy neposkytuje.

Přesné znění pravidel naleznete zde.